Şirketler Hukuku

Ofisimiz, Şirketler Hukuku alanında, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah, birleşme, devralma ve tür değiştirme işlemlerinde uzmanlaşmıştır. Ofisimizde şu hizmetler sunulmaktadır:

  1. Şirket genel kurul toplantılarının yapılması
  2. Sermaye artırımları ve indirimleri
  3. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında danışmanlık
  4. Haksız rekabetin önlenmesi
  5. Tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık
  6. İrtibat bürolarının kurulması
  7. Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler
  8. Hukuki durum tespit raporlaması