Bankacılık ve Finans Hukuku

Ofisimiz, bankalar, mali kuruluşlar, kiralama şirketleri ve kredi alan şahıslar gibi geniş bir yelpazede yer alan müvekkillerine Bankacılık ve Finans Hukuku alanında hizmet vermektedir. Bankacılık ve Finans Hukuku departmanı ulusal ve uluslararası olmak üzere finansal paketlerin dokümantasyonu, yeniden yapılanma ve araçlar hususunda hizmetler sunmaktadır.

Ofisimiz, her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibi konusunda tecrübe sahibidir. Dava Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü alanında, başta ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar ve yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de uygulanması olmak üzere ofisimizin çalışma alanları arasında yer alan tüm hukuk dallarında dava takibi, tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmeti vermektedir. Ofisimiz, hukuki yollara başvurmadan anlaşma yolu ile çözülebilecek dava ve olaylar için gereken çözümleri sunar. Ofisimiz müvekkillerine şu hizmetleri sunmaktadır:

 1. Bankalar Hukuku, Finans ve Kredi kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hakkında danışmanlık hizmeti
 2. Kiralama
 3. Kredi Sözleşmeleri
 4. Şirket Finansmanı
 5. Mal ve Proje Finasmanı
 6. Yapısal Finans
 7. Uluslararası Ticaret Finansmanı
 8. Menkul kıymet faydalarının yatırılması ve uygulanması
 9. Kurumsal Finansman
 10. Sermaye Piyasaları
 11. Şirket Finansmanı
 12. Varlığa dayalı menkul kıymet ihracı
 13. Varlık Finansman
 14. Yapılandırılmış Finansman

​​